Plan:
Boswachterij Almeerderhout
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 28 Slotregel

Dit plan kan worden aangehaald onder de naam "Boswachterij Almeerderhout".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Almere,

d.d.

de griffier de voorzitter