Plan:
Boswachterij Almeerderhout
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 25 Algemene wijzigingsregels
  1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het bestemmingsplan opgenomen bestemmingen te wijzigen, voorzover zulks van belang is voor een bouwkundige danwel stedenbouwkunidge betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voorzover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein waarbij het bestemmingsvlak met niet meer dan 10% mag worden vergroot.

  1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bij deze regels behorende bijlage 1 Staat van Horeca-activiteiten te wijzigen teneinde horecabedrijven toe te laten die niet in deze Staat van Horeca-activiteiten zijn genoemd, indien en voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen is met bedrijven zoals genoemd in de toegelaten categorieŽn van deze Staat van Horeca-activiteiten.