Plan:
Boswachterij Almeerderhout
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 22 Algemene bouwregels

De maximaal toelaatbare bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag -tenzij in hoofdstuk 2 Bestemmingsregels, anders is bepaald- ten hoogste bedragen:

 1. erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevel 1.00m;
 2. erf- en terreinafscheidingen elders 2.00m;
 3. lichtmasten 9.00m;
 4. lichtmasten ten behoeve van sport 15.00m;
 5. ballenvangers ten behoeve van sport 8.00m;
 6. straatmeubilair 6.00m;
 7. speeltoestellen (binnen de woonbestemming) 3.00m;
 8. speeltoestellen (elders) 4.50m;
 9. tuinmeubilair 3.00m;
 10. antennes en masten ten behoeve van telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes en zonder apparatuurkast 15.00m;
 11. kunstobjecten (binnen de woonbestemming) 3.00m;
 12. kunstobjecten (overig) 15.00m;
 13. kunstwerken 15.00m;
 14. vlaggenmasten 9.00m;
 15. windmolens 15.00m;
 16. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 3.00m.