Plan:
Boswachterij Almeerderhout
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 12 Sport
Inhoudsopgave
12.1 Bestemmingsomschrijving

De gronden op de plankaart aangewezen voor Sport (S) zijn bestemd voor:

 1. sport en sportieve recreatie, waaronder hondensport en survival;
 2. watersport;
 3. ondergeschikte horeca behorende bij de bestemming tot maximaal categorie 1a van de bij deze regels behorende bijlage 1 Staat van horeca activiteiten en één zelfstandige horecavoorziening tot maximaal categorie 1 van de bij deze regels behorende bijlage 1 Staat van Horeca-activiteiten;
 4. maximaal één zelfstandige horecavoorziening tot maximaal categorie 1 van de bij deze regels behorende bijlage 1 Staat van Horeca-activiteiten, ter plaatse van de aanduiding Horeca (h1) op de plankaart;
 5. alsmede voor bijbehorende voorzieningen zoals voorzieningen ten behoeve van opslag van materialen, beheer van terreinen, installaties voor gasopslag, ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, voet- en fietspaden, groen en water.
12.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 1. ten hoogste één verenigingsgebouw per sportvereniging;
 2. gebouwen ten behoeve van opslag van materialen;
 3. twee gebouwen ten behoeve van zelfstandige horeca;
 4. bouwwerken geen gebouwen zijnde, te weten erfafscheidingen, speeltoestellen, vlaggenmasten, kunstobjecten, antennes en masten ten behoeve van telecommunicatie, niet zijnde schotelantennes en zonder apparatuurkast, installaties ten behoeve van gasopslag en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de plankaart en de volgende bepalingen:

 1. de bouwhoogte van de verenigingsgebouwen bedraagt maximaal 10.00m;
 2. de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van opslag van materialen bedraagt maximaal 6.00 m;
 3. het gezamenlijk oppervlak van gebouwen ten behoeve van opslag van materialen bedraagt ten hoogste 200 m2;
 4. de bouwhoogte van de gebouwen voor zelfstandige horecavoorzieningen bedraagt maximaal 10.00m en de oppervlakte bedraagt maximaal 400 m2 per gebouw;
 5. voor wat betreft de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt het bepaalde in artikel 22Algemene bouwregels, met uitzondering van bouwwerken ten behoeve van de survival, waarvoor de bouwhoogte maximaal 22.00 m bedraagt.