Plan:
Boswachterij Almeerderhout
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 6 Groen
Inhoudsopgave
6.1 Bestemmingsomschrijving

De gronden op de plankaart aangewezen voor Groen (G) zijn bestemd voor:

  1. natuur;
  2. bos;
  3. bosbeleving, waaronder ondergeschikte speel-, educatieve- en culturele voorzieningen;
  4. alsmede voor bijbehorende voorzieningen zoals ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, kunstwerken en kunstobjecten, voet-, ruiter- en fietspaden en water.

6.2 Bouwregels

Op deze gronden zijn uitsluitend ten behoeve van de bestemming bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan met een maximale hoogte van 15 meter.