Plan:
Boswachterij Almeerderhout
Status:
onherroepelijk
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Regels
Inhoudsopgave
 1. 1 Inleidende regels
  1. Artikel 1 Begrippen
   1. 1.1 plan
   2. 1.2 plankaart
   3. 1.3 aan- en uitbouw
   4. 1.4 aan-huis-verbonden beroep
   5. 1.5 agrarisch bedrijf
   6. 1.6 antenne-installatie
   7. 1.7 bebouwing
   8. 1.8 bebouwingspercentage
   9. 1.9 bedrijf
   10. 1.10 bedrijfsmatige activiteiten aan huis
   11. 1.11 bedrijfsvloeroppervlak (bvo)
   12. 1.12 bedrijfswoning/dienstwoning
   13. 1.13 berging/tuinschuur
   14. 1.14 beperkt kwetsbaar object
   15. 1.15 bestaand
   16. 1.16 bestemmingsgrens
   17. 1.17 bestemmingsvlak
   18. 1.18 bijgebouw
   19. 1.19 bouwen
   20. 1.20 bouwgrens
   21. 1.21 bouwlaag
   22. 1.22 bouwperceel
   23. 1.23 bouwperceelgrens
   24. 1.24 bouwvlak
   25. 1.25 bouwwerk
   26. 1.26 bruto vloeroppervlak (bvo)
   27. 1.27 detailhandel
   28. 1.28 gebied met mogelijk archeologische waarde
   29. 1.29 gebouw
   30. 1.30 gebouw met geluidgevoelige functie
   31. 1.31 geprojecteerd (beperkt) kwetsbaar object
   32. 1.32 grondgebonden agrarische bedrijfsvoering
   33. 1.33 hoofdgebouw
   34. 1.34 horeca
   35. 1.35 hotel
   36. 1.36 kampeerterrein
   37. 1.37 kantoor
   38. 1.38 kassen
   39. 1.39 kunstobject
   40. 1.40 kunstwerk
   41. 1.41 kwetsbaar object
   42. 1.42 maaiveld
   43. 1.43 maatschappelijke voorzieningen
   44. 1.44 manege
   45. 1.45 nutsvoorzieningen
   46. 1.46 oppervlak
   47. 1.47 paardenfokkerij
   48. 1.48 peil
   49. 1.49 platte afdekking
   50. 1.50 prostitutie
   51. 1.51 reclameobjecten
   52. 1.52 recreatieve voorzieningen
   53. 1.53 recreatietuin
   54. 1.54 recreatietuin-huisje
   55. 1.55 risicovolle inrichting
   56. 1.56 seksinrichting
   57. 1.57 Staat van Bedrijfsactiviteiten
   58. 1.58 Staat van Horeca-activiteiten
   59. 1.59 stadsweide
   60. 1.60 stal
   61. 1.61 stortplaats
   62. 1.62 verblijfsrecreatie
   63. 1.63 verenigingsgebouw
   64. 1.64 verkoopvloeroppervlak (vvo)
   65. 1.65 vloeroppervlak
   66. 1.66 volkstuin
   67. 1.67 voorgevel
   68. 1.68 windmolen
   69. 1.69 woning
   70. 1.70 woning, drijvend
   71. 1.71 woonschip
   72. 1.72 woonwerkeenheid
  2. Artikel 2 Wijze van meten
   1. 2.1 de breedte, lengte of diepte van een gebouw
   2. 2.2 de oppervlakte van een gebouw
   3. 2.3 de inhoud van een gebouw
   4. 2.4 de vloeroppervlakte van een gebouw
   5. 2.5 de goothoogte van een gebouw
   6. 2.6 de bouwhoogte van een bouwwerk
   7. 2.7 de goothoogte van een bouwwerk
   8. 2.8 afstanden
   9. 2.9 de bouwhoogte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde
 2. 2 Bestemmingsregels
  1. Artikel 3 Agrarisch
   1. 3.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 3.2 Bouwregels
   3. 3.3 Specifieke gebruiksregels
  2. Artikel 4 Bedrijf
   1. 4.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 4.2 Bouwregels
   3. 4.3 Ontheffing van de bouwregels
   4. 4.4 Wijzigingsbevoegdheid-1
  3. Artikel 5 Bos
   1. 5.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 5.2 Bouwregels
   3. 5.3 Ontheffing van de bouwregels
   4. 5.4 Specifieke gebruiksregels
   5. 5.5 Wijzigingsbevoegdheid-2
   6. 5.6 Wijzigingsbevoegdheid-3
   7. 5.7 Wijzigingsbevoegdheid-4
   8. 5.8 Wijzigingsbevoegdheid veiligheidszone LPG
  4. Artikel 6 Groen
   1. 6.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 6.2 Bouwregels
  5. Artikel 7 Recreatie-1
   1. 7.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 7.2 Bouwregels
   3. 7.3 Ontheffing van de bouwregels
   4. 7.4 Specifieke gebruiksregels
  6. Artikel 8 Recreatie-2
   1. 8.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 8.2 Bouwregels
   3. 8.3 Specifieke gebruiksregels
  7. Artikel 9 Recreatie-3
   1. 9.1 bestemmingsomschrijving
   2. 9.2 bouwregels
  8. Artikel 10 Recreatie-4
   1. 10.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 10.2 Bouwregels
  9. Artikel 11 Recreatie-5
   1. 11.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 11.2 Bouwregels
   3. 11.3 Wijzigingsbevoegdheid-5
   4. 11.4 Voorlopige bestemming
  10. Artikel 12 Sport
   1. 12.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 12.2 Bouwregels
  11. Artikel 13 Verkeer
   1. 13.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 13.2 Bouwregels
   3. 13.3 Wijzigingsbevoegdheid-2
  12. Artikel 14 Water
   1. 14.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 14.2 Bouwregels
   3. 14.3 Nadere eisen
   4. 14.4 Ontheffing van de bouwregels
  13. Artikel 15 Wonen-1
   1. 15.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 15.2 Bouwregels
   3. 15.3 Specifieke gebruiksregels
  14. Artikel 16 Wonen-2
   1. 16.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 16.2 Bouwregels
   3. 16.3 Specifieke gebruiksregels
  15. Artikel 17 Woongebied
   1. 17.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 17.2 Bouwregels
   3. 17.3 Ontheffing van bouwregels
   4. 17.4 Specifieke gebruiksregels
   5. 17.5 Aanlegvergunning
   6. 17.6 Wijzigingsbevoegdheid
  16. Artikel 18 Leiding-Hoogspanning
   1. 18.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 18.2 Bouwregels
   3. 18.3 Specifieke gebruiksregels
  17. Artikel 19 Gebied met mogelijk archeologische waarden
   1. 19.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 19.2 Bouwregels
   3. 19.3 Aanlegvergunning
   4. 19.4 Wijzigingsbevoegdheid
  18. Artikel 20 Waterkering
   1. 20.1 Bestemmingsomschrijving
   2. 20.2 Bouwregels
 3. 3 Algemene regels
  1. Artikel 21 Anti-dubbeltelregel
  2. Artikel 22 Algemene bouwregels
  3. Artikel 23 Algemene gebruiksregels
  4. Artikel 24 Algemene ontheffingsregels
  5. Artikel 25 Algemene wijzigingsregels
  6. Artikel 26 Algemene procedureregels
 4. 4 Overgangs- en slotregels
  1. Artikel 27 Overgangsrecht
  2. Artikel 28 Slotregel
 5. Bijlagen
  1. Bijlage 1 Staat van Horeca-activiteiten
  2. Bijlage 2 Hogere grenswaarden Ecudorp